Terug

Oncologische urologie

Oncologische urologie

Binnen het UMC Utrecht werken de afdelingen Oncologische Urologie en de afdeling Functionele Urologie nauw samen in het kader van de medisch specialistische opleiding Urologie, de kliniek en de diensten. 

Er zijn dagelijks gezamenlijke overdrachtsmomenten en wekelijks gezamenlijke stafvergaderingen. Sinds enkele jaren bestaat er een regionale samenwerking op het gebied van de Oncologische Urologie met de Tergooiziekenhuizen en Meander MC waarbij complexe uro-oncologische ingrepen geconcentreerd worden op specifieke ziekenhuislocaties. Deze ingrepen worden uitgevoerd door gezamenlijke teams van gespecialiseerde operateurs afgevaardigd uit de verschillende klinieken. Deze regionale samenwerking zal in het kader van Oncomid verder worden uitgebreid met andere regionale ziekenhuizen. Sinds bijna 10 jaar bestaat er een samenwerking met de afdeling Urologie van het NKI-AVL te Amsterdam. Dit uit zich in een tweewekelijks gezamenlijk operatieprogramma, waarbij AVL-operateurs opereren in het UMC Utrecht. Verder wordt op wetenschappelijk gebied samengewerkt.

Vanuit de Oncologische Urologie zijn een aantal onderzoekslijnen opgezet, gericht op de speerpunten: blaaskanker, testistumoren en prostaatkanker. Op het gebied van blaaskanker loopt een blaaskanker organoid-project binnen het LTO (U-PORT; samenwerking met prof. O. Kranenburg). Internationaal is een samenwerking geïnitieerd met de University British Columbia te Vancouver (prof. P. Black/dr. M. Daugaard) voor cross-validatie van blaaskanker biomarkers in een organoid-omgeving.In samenwerking met IKNL, RadboudUMC, Erasmus en NKI-AVL is een prospectief blaaskanker cohort ProBCI (www.probci.nl) opgestart, gebaseerd op het cmRCT concept. Analoog hieraan is eind 2019 ook een prospectief prostaatkanker cohort (UPC) van start gegaan, in samenwerking met het St. Antonius Ziekenhuis. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de variatie in de evaluatie van prostaatbiopten tussen Pathologie Labs in Nederland (PROGRESS-project; samenwerking met prof. P. van Diest, Pathologie). Op het gebied van testistumoren (kiemceltumoren) wordt samengewerkt met de onderzoeksgroep van prof. L. Looijenga (PMC) en is een biobank kiemceltumoren opgestart, met als doel biomarkers voor kiemceltumoren te evalueren.

Sinds 2016 is het UMC Utrecht Cancer Center erkend als “Certified ERUS Robotic Training Center”. De fellow oncologische urologie volgt dan ook het ERUS robot-fellowship met als doel het ERUS certificaat voor robotchirurgie. In dit robot-fellowship wordt momenteel samengewerkt met het Meander MC en Tergooiziekenhuis.

Binnen het UMC Utrecht Cancer Center is de Tumorwerkgroep Oncologische Urologie actief om de multidisciplinaire zorg voor ieder uro-genitaal tumortype zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden. Daarbij is met name aandacht voor multimodulaire behandelingen (combinatie van systeemtherapie en lokale therapie) en wordt gestreefd naar orgaan-sparende therapie. In het kader van deze multidisciplinaire behandeling is het streven om de verpleegkundig specialisten zoveel mogelijk ‘over de disciplines heen’ de patiënten te laten begeleiden. Hiermee kan de continuïteit en kwaliteit van zorg beter gegarandeerd worden. Indien operatie geïndiceerd is, wordt gestreefd naar minimaal-invasieve (robot-geassisteerde) chirurgie.

Dr. Richard Meijer

Persoonlijk verhaal uitklapper, klik om te openen

In cijfers uitklapper, klik om te openen

Oncologisch
2020
PolikliniekEerste consulten329

Herhalingsconsult1.695

Telefonische consulten3.046

Herhaalfactor5,2KliniekOpnames316

Verpleegdagen1.869

Dagverpleging219

Gemiddelde ligduur5,9OKAantal OK zittingen332

Volledig overzicht

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet